ŽELEZNIČNÍ MOST

Na místě dnešního Železničního mostu, který se na rozdíl od ostatních železničních mostů píše s počátečním velkým písmenem, byl v letech 1871-1872 postaven železniční jednokolejný most, jenž se stal nevyhnutelnou spojnicí mezi nádražím Františka Josefa, tedy dnešním hlavním nádražím, a Západním nádražím, dnešním Smíchovským nádražím. Jednokolejný most měl pět mostních polí, celkovou délku 196 m a byl zhotoven z oceli. Záhy po dokončení bylo zřejmé, že jednokolejná varianta mostu je nedostatečná, atak se začalo uvažovat o jeho rozšíření.
Podle projektu ing. Koláře proběhla rekonstrukce mostu v letech 1900-1901. Přípravné práce trvaly měsíce, ale vlastní výměna mostní konstrukce byla provedena během, na svou dobu neuvěřitelných, 36 hodin. Dnešní most je široký 8,1 m, je tvořen třemi příhradovými nosníky o rozpětí necelých 70 metrů. I na dnešní most patrně dojde. Stejně jako jeho předchůdce ze 70. let 19. století, i on již nevyhovuje dnešním nárokům, a tak se uvažuje o stavbě mostu nového.

Více informací
Přehrát audio